Šta je politikološka laboratorija?

Politikološka laboratorija je projekat, osmišljen kao interaktivna dugoročna radionica/učionica za potrebe rada sa studentima. Koncept se bazira na student-studentima (peer-to-peer) principu, gde bi oni koji organizuju samo sprovođenje projekta/programa bili relevantna lica – politikolozi sa respektabilnim zvanjem i iskustvom u domenu javne uprave i lokalne samouprave.

Predavanja koja se mogu videti na platformi su prevashodno usmerena na učenja o radu lokalnih parlamenata i lokalnih organa, ipak u budućnosti planiramo uvođenje većeg broja lekcija iz srodnih oblasti, kao i učenja koja će direktno podstaći razvoj veština korisnika (učenje o javnim politikama, projektno upravljanje i sl.). Ideja nam je i da opusu predavača priključimo mnoge druge osobe koje mogu oplemeniti predavačku tematiku – profesore, istaknuta lica iz javnog života itd.

Naši predavači

Boban Stojanović

PhD Candidate and Teaching Associate at University of Belgrade, Faculty of Political Sciences @FPN_Beograd , Researcher, Political Analyst, Founder of @nvoGAJP

Miloš Hrkalović

PhD Candidate at University of Belgrade, Faculty of Political Sciences @FPN_Beograd , Researcher, Founder of @nvoGAJP
44studenata
8predavanja
31lekcija

Šta želimo?

informisanje

učenje i podizanje nivoa znanja o ciljnim temama

akademska vrednost

unapređenje akademskog rada, istraživačkog potencijala i naučnog kapaciteta

praktičan rad

podsticanje izučavanja primera iz prakse i učenja kroz simulacije