Civilno društvo i lokalne politike

Free
Civilno društvo i lokalne politike

Ovo predavanje se bavi temama na koji način građani i organizacije civilnog društva učestvuju u kreiranju lokalnih politika, kakav je okvir u Srbiji i koji su primeri dobre prakse. Predavanje se sastoji iz četiri lekcije.

Course Features

  • Broj predavanja 4
  • - 1
  • Trajanje 165 minuta
  • Skill level Srednji
  • Jezik Srpski
  • Polaznika 250
  • - -
Doktorand na Fakultetu političkih nauka. Objavio je više radova u naučnim časopisima i različitim zbornicima, i učestvovao u nekoliko naučno-istraživačkih projekata. Aktivan u civilnom sektoru: osnivač je i generalni sekretar udruženja Grupa za analizu i kreiranje javnih politika, kao i savetnik udruženja BEUM, posredstvom kojih je bio menadžer i saradnik na više od deset projekata. Pored civilnog sektora, bio je angažovan u Agenciji za borbu protiv korupcije, radio je kao novinar, dok je trenutno zaposlen u Gradskoj opštini Savski venac. Twitter: @Milos_Hrki Facebook/milos.hrkalovic