Lokalni ekonomski razvoj – pokretač lokalne samouprave – od teorije do prakse u Srbiji

Free
Lokalni ekonomski razvoj – pokretač lokalne samouprave – od teorije do prakse u Srbiji

Ovo predavanje se bavi lokalnim ekonomskim razvojem. Sastoji se od šest lekcija u kojima se obrađuje pojam lokalnog ekonomskog razvoja, koncept i istorijski razvoj, instrumenti lokalnog ekonomskog razvoja, pravni okvir u Srbiji, primena instrumenata kroz primere dobre prakse u Srbiji i stanje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u Srbiji.

Course Features

  • Broj predavanja 6
  • - 1
  • Trajanje 150 minuta
  • Skill level Napredni
  • Jezik Srpski
  • Polaznika 250
  • - -
Doktorand na Fakultetu političkih nauka. Objavio je više radova u naučnim časopisima i različitim zbornicima, i učestvovao u nekoliko naučno-istraživačkih projekata. Aktivan u civilnom sektoru: osnivač je i generalni sekretar udruženja Grupa za analizu i kreiranje javnih politika, kao i savetnik udruženja BEUM, posredstvom kojih je bio menadžer i saradnik na više od deset projekata. Pored civilnog sektora, bio je angažovan u Agenciji za borbu protiv korupcije, radio je kao novinar, dok je trenutno zaposlen u Gradskoj opštini Savski venac. Twitter: @Milos_Hrki Facebook/milos.hrkalovic