Nadležnosti i poslovi lokalne samouprave

Free
Nadležnosti i poslovi lokalne samouprave

Ovaj kurs ima za cilj da polaznike uputi u nadležnosti jedinica lokalne samouprave u Srbiji, poslove koji su joj u izvornoj nadležnosti i poslove koji su preneti sa centralnog nivoa. Kurs se sastoji iz tri lekcije.

Course Features

  • Broj predavanja 3
  • - 1
  • Trajanje 85 minuta
  • Skill level Napredni
  • Jezik Srpski
  • Polaznika 250
  • - -
Doktorand i saradnik na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Istraživač. Objavio jednu knjigu i dvadeset naučnih radova u naučnim časopisima i zbornicima radova. Učestvovao na šest naučnih konferencija i predstavio tri rada na međunarodnim naučnim konferencijama. Osnivač udruženja: Grupa za analizu i kreiranje javnih politika. U slobodno vreme politički komentator. Twitter: @Radoholicar Facebook/bobans (Boban Stojanović)